Behandeling

De diagnose in TCM is gebaseerd op vier methoden: observatie (o.a. van de tong), palpatie (o.a. het voelen van de pols) en het stellen van vragen. Om een voorbeeld te geven: inspectie van de tong is een belangrijke diagnostische methode. Volgens de theorie van de TCM zijn de meridianen en interne organen direct of indirect verbonden met de tong. Veranderingen in de gezondheid laten zich zien in de toestand van de tong.

Om de tijd bij de eerste afspraak zo efficiënt mogelijk te gebruiken, is het raadzaam om eerst het intakeformulier te downloaden, in te vullen en mee te nemen naar het eerste consult. Probeer alle vragen zoveel mogelijk te beantwoorden. Is de antwoordruimte te klein, gebruik dan een extra blaadje. De medicijnen die je gebruikt moeten zo accuraat mogelijk met naam en toenaam ingevuld worden.

Link: intake formulier Jing Fang

Treatise on febrile diseases caused by Cold (Shang Han Lun). Zhang Zhong Jing ( 25-220 na Chr.)

8 Principes, 6 Syndromen

Door gebruik te maken van ervaringen, dit te systematiseren en op te schrijven hebben Chinezen een gezondheidsstelsel ontwikkeld dat al duizenden jaren oud is.  De Shang Han Lun geschreven door Zhang Zhong Jing in de tweede eeuw na Christus, gold lang als basis voor behandeling. Tot Mao Ze Dong  er in de jaren 50 van de vorige eeuw, een flink deel van in korte om er een moderne variant te maken in de vorm van Traditional Chinese Medicine (TCM ; in het Nederlands TCG). Sindsdien worden zowel TCM als de klassieke variant gebruikt. Er is veel wetenschappelijk bewijs voor Chinese geneeswijzen.

Er zijn 8 principes en 6 syndroom patronen die worden gebruikt bij het diagnosticeren via de Jing Fang methode, waarbij er uit wordt gegaan van ieder symptoom. Daardoor wordt een aandoening via een behandeling op maat, aangepakt. Dit leidt sneller tot resultaat dan een generieke behandeling.